Studia – jest to słowo, które bardzo często przewija się w rozmowach licealistów. Wielu młodych ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że nauka na uczelni wyższej często jest przepustką do robienia kariery zawodowej. Na rynku pracy można zaobserwować dużą konkurencję, dlatego każdy młody człowiek myśli o tym, aby zdobyć niezbędne doświadczenie, a później pracę, która będzie satysfakcjonująca, ale jednocześnie pozwoli zarobić na podstawowe wydatki związane z utrzymaniem się. Jendak co zrobić, żeby faktycznie wyróżnić się na rynku pracy? Wiele osób uważa, że przepustką do znalezienia dobrze płatnej pracy są studia, ale na zagranicznych uczelniach. Prestiż uniwersytetów zachodnich jest uznawany w wielu krajach i robi pokaźne wrażenie na szefach największych firm w Europie. Jendak podjęcie studiów za granicą wiąże się z wieloma aspektami, które nie zawsze są znane przyszłym studentom.

Studia na zachodzie Europy są najczęściej nauką odpłatną, niefinansowaną przez państwo. Dla Polaków jest to na pewno znaczne obciążenie, ponieważ powszechnie wiadomo, że polskie zarobki są znacznie uboższe od zarobków Hiszpanów, Francuzów, czy Brytyjczyków. Dodatkowo utrzymanie się w tych krajach również jest znacznie droże. Z tego względu nauka za granicą często osiąga kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie. Wielu studentów nie może pozwolić sobie na taką inwestycję. Dla tych najbardziej zdeterminowanych stworzono programy stypendialne, które pomagają pokryć część wydatków. Innym sposobem jest również zaciągnięcie pożyczki na czesne, która jest spłacana dopiero po zakończeniu studiów. Równocześnie studenci mogą również podejmować pracę i zarabiać na życie.

System rekrutacyjny na zagraniczne uczelnie został w ostatnich czasach bardzo uproszczony. Aplikujący nie muszą zdawać egzaminów językowych, czy dodatkowych egzaminów na studia. Wystarczy zdanie matury i potwierdzona znajomość języka angielskiego. Nawet na uczelniach w Dani, Szwecji, czy Holandii zajęcia dla studentów zagranicznych są prowadzone wyłącznie w języku angielskim, także nie trzeba się obawiać braku znajomości języka duńskiego, czy szwedzkiego. Cały system szkolnictwa wyższego w tych krajach jest szczególnie przystosowany dla obcokrajowców, ponieważ każda uczelnia stara się mieć w swoich murach uczniów różnej narodowości. Zwiększona tolerancja dla obcokrajowców jest również widoczna na rynku pracy. Studenci coraz łatwiej znajdują zatrudnienie w trakcie studiów za granicą. Również Unia Europejska pomaga studentom, dbając o przystosowanie uniwersytetów i uczelni wyższych do potrzeb obcokrajowców.

Osoby, które wybierają się na studia na zachodnie uczelnie, powinny wziąć pod uwagę wszystkie wydatki związane z opłatami za czesne, koszty utrzymania oraz miejsce zakwaterowania i problemy wynikające z przeprowadzki do innego kraju. Decyzja o studiach za granicą jest bardzo kusząca i z pewnością wieu z nas z chęcią by skorzystało z takiej okazji, jednak nadal dla większości Polaków jest to koszt nie do udźwignięcia i mimo możliwości i otwarcia się narodów na obcokrajowców, problem finansowy jest nie do przeskoczenia.